Technieken aanleren

 1. Leer aan de hand van volgende filmpjes je techniek aan :
  Backhand clear
  Smash
  What destroys your smash
  Shuttle oprapen

  Je zult er later veel plezier van hebben tijdens het spelen!

 2. Clear

Een slag die ver en hoog op het terrein van de tegenstander wordt geslagen. Het is in eerste instantie een verdedigende slag die ons zelf de tijd c.q. gelegenheid verschaft onze positie op de baan weer in te nemen. Ook de backhanduitvoering dient aangeleerd te worden, al is die niet eenvoudig.

     3.Netdrop

Een slag waarbij men de shuttle kort over de netrand wipt, met de bedoeling de tegenstander te dwingen de shuttle omhoog te spelen. Het is een aanvallende slag waarbij het juiste voetenwerk van essentieel belang is. Ook zal de shuttle zo hoog mogelijk genomen moeten worden. Ook de backhanduitvoering dient aangeleerd te worden.

      4. Dropshot

Een slag die in beginsel lijkt op de clear maar op het laatste moment ingehouden wordt (schijnbeweging), waarbij de shuttle vlak achter het net gedeponeerd wordt. Het is een aanvallende slag bij uitstek. Ook bij deze slag dient de backhand-uitvoering aangeleerd te worden.

      5.  Lob

Een onderhandse slag bedoeld als antwoord op de dropshot en netdrop teneinde de shuttle met een grote boog op de achterlijn van de tegenstander te deponeren. Het is een verdedigende slag. Ook bij deze dient de backhand-uitvoering aangeleerd te worden.

5a. Service dubbelspel

Een bedrieglijke benaming, omdat deze service ook bij enkelspelen toegepast mag worden. Een betere benaming is dan ook: de korte service. (Hierbij wordt de shuttle laag over het net achter de servicelijn van de tegenstander geplaatst.) Juiste technieken zijn hierbij van belang. deze aanvallende service wordt zowel met forehand als backhand genomen.

5b. Service dubbelspel return

Het antwoord op deze service is afhankelijk van de spelvorm ( dubbel/mix/enkel).

Het meest ideale is de aanval d.m.v. een netdrop overnemen.

6a. Service enkelspel

Ook dit is een bedrieglijke benaming aangezien deze service ook toegepast mag worden in het dubbelspel en mix. Een betere benaming is dan ook: lobservice of hoge service. De shuttle wordt uit deze service zo hoog mogelijk en zo diep mogelijk in het service vak van de tegenstander geplaatst. het is in wezen een verdedigende service.

6b. Service enkelspel return

Ook hier meerdere mogelijkheden wat betreft het antwoord. Afhankelijk van de spelvorm. Hoofdzaak is dat ten alle tijden geprobeerd moet worden zo snel mogelijk de aanval te nemen, maar ook te houden.

7a. Voetenwerk

Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor in de badmintonsport. Men leert niet alleen zich te verplaatsen op de baan, maar ook hoe zich te verplaatsen met het oog op de bereikbaarheid van de verste hoeken. Probeer vanaf het begin de juiste methodes toe te passen, het geeft je later veel voordelen. De droge oefeningen (zonder shuttle) zijn misschien vervelend, maar nodig. In later stadium als de technieken beheerst worden, zijn de oefeningen met shuttle erg interessant.

7b. Smash

Een slag waarmee een opgezette aanval afgemaakt wordt. De tegenstander wordt gedwongen een hoge shuttle te slaan waarna de shuttle langs de korste weg naar beneden, hard afgeslagen wordt.

 1. Tacktieken

Elke spelvorm (enkel/dubbel/mix), vereist zijn eigen tacktieken. Voor beoefening hiervan is beheersing van al het hiervoor genoemde noodzakelijk. Worden deze technieken niet beheerd, dan stagneren de oefeningen, zodat het effect van de oefenstoffen nihil wordt. Realiseer je dan ook dat je medespeler, wiens technieken wel voldoende zijn, ook niet optimaal oefent in zo’n geval.

Tijdens de training wordt je uiteraard gewezen op het hoe en waarom van de technieken. Ook wordt er dan een bepaalde tijd gebruikt voor beoefening van de technieken. Deze tijd kan in sommige gevallen wel eens uitlopen. Bedenk daarbij dat andere medespelers op dat moment nog problemen hebben met het aangeleerde en accepteer die extra oefentijd. Beoefen ook in je vrije speeltijd zo veel mogelijk de technieken, tracht je deze zo goed mogelijk eigen te maken.